Oct 17, 2010

"Tiada hadiah yang lebih berharga daripada nasihat yang baik"

No comments:

Post a Comment